Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMBusiness plan
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONEen businessplan is een schriftelijk document dat in detail beschrijft hoe een bedrijf - meestal een startup - zijn doelstellingen definieert en hoe het zijn doelen moet bereiken. Een businessplan bevat een geschreven routekaart voor het bedrijf vanuit marketing, financieel en operationeel oogpunt. Bedrijfsplannen zijn belangrijke documenten die worden gebruikt voor zowel het externe publiek als het interne publiek van het bedrijf. Een businessplan wordt bijvoorbeeld gebruikt om investeringen aan te trekken voordat een bedrijf een bewezen staat van dienst heeft opgebouwd of om leningen veilig te stellen. Ze zijn ook een goede manier voor de uitvoerende teams van bedrijven om op ??n lijn te komen over strategische actiepunten en om zichzelf op koers te houden in de richting van de gestelde doelen. (in https://www.investopedia.com/terms/b/business-plan.asp).
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021