Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMOndernemerschap
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONOndernemerschap is het starten van een bedrijf in de hoop winst te maken. Het is het proces waarbij individuen of een groep individuen (ondernemers) een commerciele kans benutten, hetzij door een nieuw product of proces op de markt te brengen, hetzij door bestaande goederen, dienst of productiemethode aanzienlijk te verbeteren. Dit proces wordt over het algemeen georganiseerd via een nieuwe organisatie (een startend bedrijf), maar kan ook plaatsvinden in een gevestigd klein bedrijf dat een belangrijke verandering in product of strategie ondergaat (zie hieronder over groei). (in https://startupsusa.org/what-is-entrepreneurship/)
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021