Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMTvegani kapital (angl.: Venture Capital)
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONTvegani kapital je oblika zasebnega kapitala in vrsta financiranja, ki ga vlagatelji zagotavljajo novoustanovljenim podjetjem in obrtnikom, za katere menijo, da imajo dolgorocni potencial rasti. Tvegani kapital obicajno prihaja od premoznih vlagateljev, investicijskih bank in drugih financnih institucij. Vendar ni vedno v denarni obliki; lahko se zagotovi tudi v obliki tehnicnega ali vodstvenega strokovnega znanja. Tvegani kapital se obicajno dodeli malim podjetjem z izjemnim potencialom rasti ali podjetjem, ki so hitro rasla in se zdijo pripravljena na nadaljnjo rast. (https://www.investopedia.com/terms/v/venturecapital.asp) .
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021