Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMIndustriele eigendom
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONIndustriele eigendom duidt een reeks beschermingsrechten aan, waaronder uitvindingsoctrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken, ontwerpen of modellen, dienstmerken, handelsnamen en aanduidingen en insignes, logo"s, oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, onder andere aangeduid als modaliteiten van Industrieel eigendom. Industrieel eigendom vormt samen met auteursrecht intellectueel eigendom, dat verwijst naar de creaties van de menselijke geest, zoals uitvindingen, evenals artistieke en literaire werken. Het doel van Industrieel Eigendom is het beschermen van uitvindingen en esthetische creaties (design), met industriele toepassing, en de onderscheidende tekenen van commercie, om producten en bedrijven te onderscheiden.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021