Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMSoorten samenwerkings- overeenkomsten
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONa) O&O-overeenkomst - Een O&O-overeenkomst ("O&O" staat voor onderzoek en ontwikkeling) is te vergelijken met een samenwerkingsovereenkomst. Onderdelen van een O&O-overeenkomst zijn doorgaans: taakverdeling, verdeling van kosten en opbrengsten, intellectueel eigendom (distributie van resultaten), aansprakelijkheid, exclusiviteit, beeindiging en geschillenbeslechting. b) Overeenkomst voor materiaaloverdracht (MTA van het Engelse Material Transfer Agreement) Een Material Transfer Agreement (MTA) is een contract dat de overdracht van materialen tussen instellingen regelt voor gebruik in onderzoek. Materialen kunnen cellijnen, plasmiden, nucleotiden, eiwitten, transgene dieren, plantenvarieteiten, bacterien, farmaceutica en andere chemicalien omvatten. Deze overeenkomsten zijn doorgaans slechts enkele pagina"s lang en behandelen kwesties zoals eigendom van het overgedragen materiaal en wijzigingen en afgeleiden die door de ontvanger zijn aangebracht. Ze kunnen ook het gebruik en de verdere verspreiding van het materiaal door de ontvanger beperken, publicatierechten en vertrouwelijkheid aanspreken, evenals rechten op uitvindingen en onderzoeksresultaten omvatten. (in: https://autm.net/ ) c) Licentie-optieovereenkomst (LOA van het Engelse Licenced Option Agreement) Een licentieoptieovereenkomst is een overeenkomst die een toekomstige licentienemer een recht verleent om een intellectueel eigendomsrecht (IER, meestal een gepatenteerde technologie) voor een beperkte tijd te evalueren en een optie om een licentieovereenkomst voor dergelijke IER aan te gaan.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021