Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMPrehodni dinamicni pojavi
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONEden od najtezjih inzenirskih problemov za napovedovanje in simulacijo so prehodni dinamicni pojavi. Predstavljajo spremembe strukture v casu, na primer upogibanje tkanine cez palico ali zascitni jopic, ki ga zadene krogla. Te probleme poskusa resiti vec programskih paketov, vendar je za fizikalno pravilno izvedbo potrebno napredno znanje o simulaciji. Ker je simulacija prehodnih dinamicnih pojavov/dogodkov tezavna, je pogosto treba uporabiti eksplicitne metode, ki so racunsko manj zahtevne.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021