Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMOkrajová podmínka
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONK simulaci chování tkanin se používá analytický software. Vytvorí se díl, který se pred zahájením analýzy zasítuje. Co je však treba vypocítat? Aby to bylo možné definovat, musí být zadány okrajové podmínky, které popisují, co se deje v okolí tkaniny. Tyto podmínky tedy budou omezeními, která omezují to, co je možné, nazývanými okrajové podmínky. Typickými príklady jsou napr: cást hranice je pevná, takže se nemuže pohybovat; cást hranice se muže otácet kolem osy; cást hranice je izolovaná, takže pres ni nemuže proudit žádné teplo.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021