Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMLED
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONEen light-emitting diode (LED) is een halfgeleiderapparaat dat zichtbaar licht uitstraalt wanneer het is aangesloten op een gelijkstroomvoedingsbron. Dit licht wordt gecre?erd door energie uit te zenden die vrijkomt bij elektronen tijdens recombinatie met donoren. Gezien de halfgeleiderstructuur heeft de LED een anode en een kathode-aansluiting. Daarom moet de juiste spanningspolariteit in acht worden genomen (Anode +, Kathode -). De LED's worden gekenmerkt door een spanningsval. De spanningsval varieert afhankelijk van de verschillende kleuren van de LED's, die liggen tussen 1,5 - 3,5 V. Op basis van het materiaal van de diode heeft het uitgestraalde licht een specifieke golflengte en dus een bepaalde kleur.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021