Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMfysiek proces
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONVertegenwoordigt een reeks activiteiten in een bepaalde volgorde die bedoeld zijn om een resultaat te produceren. De processen kunnen van verschillende typen zijn en worden ge?mplementeerd in verschillende domeinen, zoals: fabricage, industrieel, technisch of technologisch. Bij experimenteel ontwerp is een fysisch proces is een ontwerp plan om het aantal experimentele runs te verminderen en maximaal inzicht te krijgen op verzamelde data. Een fysiek (textiel)proces dat wordt bestudeerd, omvat enkele meetbare grootheden, die worden gebruikt als invoerparameters en resultaatvariabelen. De inputparameters die het meest relevant zijn voor het proces worden bepaald door screeninganalyse. De relatie tussen invoerparameters en resultaatvariabele wordt afgeleid met behulp van een polynomische vergelijking, waardoor het proces verder kan worden geoptimaliseerd.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021