Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMResponsoppervlakmodel (response surface model (RSM))
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONIn de statistiek onderzoekt het responsoppervlakmodel de relaties tussen verschillende invoerparameters en een of meer resultaatvariabelen. Het belangrijkste idee van RSM is om een ??reeks ontworpen experimenten te gebruiken om een ??optimale respons te verkrijgen. RSM vertegenwoordigt een analytische relatie van de resultaatvariabele gerelateerd aan de invoerparameters, meestal een polynomische vergelijking van de eerste of tweede graad, die het proces modelleert. De co?ffici?nten worden berekend door regressie, gebaseerd op de waarden van de experimentele matrix. Het responsoppervlakmodel kan verder worden gebruikt om het fysieke proces te optimaliseren, bijvoorbeeld door MinMax- analyse. Het is een zeer effectieve techniek om zowel het functionele gedrag van een systeem ten opzichte van parameterwaarden als de variabiliteit van het gedrag in kaart te brengen.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021