Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMMinMax-analyse
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONMinimale of maximale waarden vertegenwoordigen de piekpunten van de resultaatvariabele van een fysiek proces. MinMax-analyse wordt gebruikt om de resultaatvariabele te optimaliseren door middel van het responsoppervlakmodel (RSM). De polynomische vergelijking van de RSM wordt afgeleid en gelijkgesteld aan nul en de MinMax- waarden worden berekend uit de oplossingen van deze vergelijking . De invoerparameters die overeenkomen met de MinMax-waarde worden bepaald en vertegenwoordigen de geoptimaliseerde waarden van het fysieke proces.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021