Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMTechnology Transfer
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONTechnologieoverdracht (Technology Transfer TT) verwijst naar het proces van het overbrengen van resultaten die voortkomen uit wetenschappelijk en technologisch onderzoek naar de markt en naar de bredere samenleving, samen met de bijbehorende vaardigheden en procedures, en is als zodanig een intrinsiek onderdeel van het technologische innovatieproces. Technologieoverdracht is een complex proces waarbij veel niet-wetenschappelijke en niet-technologische factoren en veel verschillende belanghebbenden betrokken zijn. Goede of hoogwaardige onderzoeksresultaten zijn niet voldoende voor succesvolle technologieoverdracht; algemeen bewustzijn en bereidheid zowel op het niveau van organisaties als individuen, evenals vaardigheden en capaciteit met betrekking tot specifieke aspecten, zoals toegang tot risicofinanciering en beheer van intellectueel eigendom (IP), zijn ook noodzakelijke componenten. Technologieoverdracht omvat de complexe waardeketen die onderzoek koppelt aan de uiteindelijke maatschappelijke toepassing ervan. Dit begint met de ontdekking van nieuwe technologieen bij onderzoeksinstellingen, gevolgd door de onthulling, evaluatie en bescherming van deze technologieen. De volgende stappen zijn onder meer marketing, mogelijke licentieovereenkomsten en de ontwikkeling van producten op basis van de technische vindingen. De financiele opbrengsten van deze producten kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt voor verder onderzoek. (in https://knowledge4policy.ec.europa.eu/technology-transfer/what-technology-transfer_en)
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021