Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMMeshing (rooster maken)
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONMeshing is de verdeling van een deel dat men wil simuleren ( bijv. warmteverdeling of spanningsopbouw na het uitoefenen van kracht) in kleine delen die cellen worden genoemd. Men noemt dit ook het aanmaken van een rooster. Voor een 2D-onderdeel zijn deze cellen driehoeken of rechthoeken, terwijl ze voor een 3D-onderdeel veelvlakken (polyhedra) kunnen zijn. Beide hebben goed gedefinieerde hoekpunten, die we knooppunten noemen, met lijnen die tussen de knooppunten lopen. Simulatie-analysesoftware heeft een component om delen te tekenen en een component om dit deel in cellen te verdelen, wat de meshing-component is. Pas nadat dit is gedaan, kan de analyse beginnen. De kwaliteit van de analyse hangt af van de kwaliteit van de mesh/het rooster.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021