Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMPriprava mreze
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONPriprava mreze je razdelitev dela, ki ga zelimo simulirati (npr. porazdelitev toplote ali povecanje napetosti po uporabi sile), na majhne dele, imenovane celice. Pri 2D delu so te celice trikotniki ali pravokotniki, pri 3D delu pa so lahko poliedri. Imajo natancno dolocene vogalne tocke, ki jih imenujemo vozlisca, med vozlisci pa potekajo crte. Programska oprema za simulacijsko analizo ima komponento za risanje delov in komponento za razdelitev tega dela na celice in s tem izgradnjo mreze. Sele ko je to delo opravljeno, se lahko zacne analiza. Kakovost analize je zelo odvisna od kakovosti pripravljene mreze.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021